BEDO เข้าร่วมงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี เพื่อแผ่นดิน

ข่าวและกิจกรรม

1 สิงหาคม 2562

249

BEDO เข้าร่วมงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี เพื่อแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายวรายุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี เพื่อแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหารกระทรวง ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานและปลูกต้นรวงผึ้ง ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี


นายวรายุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบต้นกล้ารวงผึ้ง จำนวน 3,000 ต้น ให้แก่สถานศึกษา 505 แห่ง และส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปปลูกและนำไปบำรุงรักษาให้งอกงาม โดย กรมป่าไม้ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง พื้นที่สาธรณะ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)