พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนเงินในโครงการของชุมชนด้านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank)

ข่าวและกิจกรรม

23 กรกฎาคม 2562

137

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนเงินในโครงการของชุมชนด้านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เตรียมยกระดับชุมชนทั่วประเทศ เป็น Community BioBank หรือ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนเงินในโครงการของชุมชนด้านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ วิสาหกิจชุมชนทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ ในรูปแบบ “Community BioBank” 


โดยทั้ง 10 วิสาหกิจชุมชน มีทรัพยากรชีวภาพที่จะรวบรวมและจัดเก็บในรูปแบบ Community Biobank หลากหลายชนิด เช่น สมุนไพรพื้นบ้าน พืชประจำถิ่น พืชผักพื้นบ้าน มะพร้าวแกงพันธุ์พื้นเมือง กล้วย พืชตระกูลขิง ข่า ว่าน พืชสมุนไพรตระกูลหัว พืชสมุนไพรท้องถิ่น พืชอนุรักษ์โครงการ อพ.สธ. อีกทั้งยังมี พืชหายากในพื้นที่ที่สามารถนำมาต่อยอดได้ในเชิงเศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่มีแนวโน้มที่จะสูญหาย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)