BEDO เข้าร่วมกิจกรรออมบุญ"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562"

ข่าวและกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2562

103

BEDO เข้าร่วมกิจกรรออมบุญ"วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562"

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ.พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.สพภ.และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี 2562" โดยมีการถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 2

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)