BEDO เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run"

ข่าวและกิจกรรม

28 มิถุนายน 2562

98

BEDO เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run"

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วิ่งลดโลกร้อน Green & Low Carbon Run" จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยดร.ธนิต ชังถาวร รองผอ. สพภ. ,ผู้บริหาร ,เจ้าหน้าที่ และพนักงาน สพภ. เข้าร่วมวิ่ง ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ โครงการ นอร์ธ ปาร์ค

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)