BEDO เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

ข่าวและกิจกรรม

29 เมษายน 2562

108

BEDO เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ณ Quartier Avenue ลานน้ำตก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)