BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"

ข่าวและกิจกรรม

19 มีนาคม 2562

196

BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5"

BEDO ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 5" จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม และ 21-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชดำริ ชั้น 12 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานในประเทศ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) 2-6 มิถุนายน 2562 (รวมวันเดินทาง) และการนำเสนอแผนการพัฒนาการวิจัย วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคาร 3 ของสวก.


รายละเอียด