ทุกความหลากหลาย ทุกรอยยิ้ม สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เราเห็น เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัส นี่แหละคือ "ความภูมิใจของเรา ชาว BEDO"

สาระน่ารู้

8 กุมภาพันธ์ 2562

275

ทุกความหลากหลาย ทุกรอยยิ้ม สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เราเห็น เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัส นี่แหละคือ "ความภูมิใจของเรา ชาว BEDO"ความภาคภูมิใจของ สพภ.คือการได้เห็นชุมชนท้องถิ่นสามารถนำสิ่งมีชีวิตนานาพรรณ รอบตัว ที่รวมเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ มาพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับความรู้สมัยใหม่ สร้างคุณค่าให้เป็นต้นทางของความอยู่ดีมีสุข เป็นความสุขจากการมีรายได้ มีเศรษฐกิจที่มั่นคงพร้อมกับที่สามารถป้องกัน ดูแลรักษา และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)