เรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเล

สาระน่ารู้

15 มกราคม 2562

1178

เรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเล

- เพศของเต่าถูกกำหนดจากอุณหภูมิ ไม่ว่าลูกเต่าทะเลที่เพิ่งฟักจะเกิดมาเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย มันต่างก็ถูกกำหนดโดยอุณหภูมิของบริเวณรัง อุณหภูมิสูง 28-29 องศาเซลเซียส จะเป็นเพศเมียอุณหภูมิต่ำกว่าจะเป็นเพศผู้

- 1 ใน 1,000 ตัว ที่มีโอกาสรอดและเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่เต่าทะเลเพื่อสืบทอดอนาคตของชาติพันธุ์ต่อไป

- เต่ามะเฟืองเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน เต่ามะเฟืองเมื่อตัวโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 210 ซม. หนักประมาณ 900 กก. หรือเทียบได้เท่ากับเตียงควีนไซส์ ขนาด 5 ฟุต

- เต่าทะเลมีเครื่อง GPS เต่าทะเลคือนักเดินทางไกลที่ข้ามมหาสมุทรเพื่อหาอาหารย้ายถิ่นที่อยู่ หรือแม้กระทั่งขยายพันธุ์ แต่เต่าเพศเมียมักจะกลับมาวางไข่ในที่ที่มันเกิดเสมอ แม้มันจะว่ายน้ำออกไปหลายพันไมล์ เหมือนกับว่ามันมีระบบ GPS ในตัวอย่างนั้นแหละ

-เต่ามะเฟืองเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก คำว่า “ชักช้ายืดยาดเป็นเต่า” คงใช้ไม่ได้กับเต่ามะเฟือง เพราะเวลาพวกมันอยู่ในทะเลมันสามารถว่ายน้ำได้ไวถึง 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง

-เต่าตนุเป็นมังสวิรัติ เต่าแต่ละชนิดจะกินอาหารที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น หอยต่างๆ ฟองน้ำในทะเล แต่ว่าอาหารของเต่าตนุนั้น คงไม่มีอะไรอร่อยไปกว่าหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นอาหารของพวกมันตั้งแต่เล็กจนโต

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)