ทุเรียน...ราชาผลไม้ไทย

สาระน่ารู้

11 มกราคม 2562

1022

ทุเรียน...ราชาผลไม้ไทย

ส่วนประกอบในทุเรียน

- เปลือก 55%

- ส่วนที่เป็นเมล็ด 15%

- ที่เป็นเนื้อบริโภคได้ 30%


สารอาหารในทุเรียน

- มีคาร์โบไฮเดรตไขมันสูง มีโปรตีน และแร่ธาตุ  เนื้อทุเรียน 100 กรัม ให้พลังงานระหว่าง 134-187 กิโลแคลอรี่


ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย


การส่งออกในเดือน ม.ค.-ก.พ. 2561 คิดเป็น 325,647 ต้น มูลค่า 331.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ตลาดหลัก 5 อันดับแรกที่ไทยส่งออก

- เวียดนาม

- จีน

- ฮ่องกง

- ญี่ปุ่น

- สหรัฐอเมริกา

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม สถิติปี 2561