ข่าวและกิจกรรม

11 มกราคม 2562

21

BEDO เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่ ทส. และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีนายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ.สพภ. พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รอง ผอ.สพภ. และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สพภ. เข้าร่วมงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)