ข่าวและกิจกรรม

11 มกราคม 2562

15

BEDO เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562” โดยมีนายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผอ.สพภ. พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผอ.สพภ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริแวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)