ข่าวและกิจกรรม

4 มกราคม 2562

26

BEDO เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 และกล่าวอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมพิธี ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม