ข่าวและกิจกรรม

1 มกราคม 2562

25

BEDO เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า และเจริญจิตตภาวนา 3 นาที เตรียมเข้าสู่ปีใหม่ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ