ข่าวและกิจกรรม

27 ธันวาคม 2561

46

BEDO เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะทำงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพสธ. - ทอ. (RSPG – RTAF Seed Gene Bank) และศึกษาดูงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชฯ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะทำงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพสธ. - ทอ. (RSPG – RTAF Seed Gene Bank) โดยมี อาจารย์วินัย แสงขาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนาวาอากาศตรีอนุชา จาเกาะ และคณะทำงานกรมช่างโยธาทหารอากาศให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนำเยี่ยมชมโครงการธนาคารธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชฯ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)