ข่าวและกิจกรรม

26 ธันวาคม 2561

49

BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาดร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นคุ้งบางกระเจ้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีความเข้าใจแนวทางการตลาดสมัยใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจ สร้างยอดขายและบริหารธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาหลักสูตรมาจากความต้องการของผู้ประกอบการในชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ มาผลิตเป็นสินค้าและบริการที่เสนอมาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเทคนิคทางธุรกิจ มีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


วันที่ 24 ธันวาคม 2561 Digital Content Marketing การสร้าง Content สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์

+ ภาพรวมการตลาดออนไลน์และข้อมูลที่สำคัญ

+ Business Model & Online Marketing Tools

+ Online Marketing Funnel การทำธุรกิจออนไลน์ที่จำเป็นต้องรู้

+ กรณีศึกษาจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

+ Content Marketing Plan & Strategy

+ Workshop : วางแผนทำ Content

โดย คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์


วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เทคนิคการเพิ่มยอดขายทั้งการออกแบบภายนอกและบริหารจัดการภายใน

+ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ยอดขายปัง

โดย คุณนลินี ทองแท้


+ การบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดเล็ก - ไม่ต้องเพิ่มยอดขาย บริหารอย่างไรให้ได้กำไรเพิ่ม

+ การออกแบบ Business Model

โดย คุณกัญญา สุทธมนัสวงษ์