ผึ้ง...

สาระน่ารู้

21 พฤศจิกายน 2561

725

ผึ้ง...

ผึ้ง...เป็นแมลงสังคชนิดหนึ่ง ที่จะเก็บสะสมน้ำหวานจากดอกไม้มาบ่มเป็นน้ำผึ้ง เพื่อเป็นอาหารในบรรดาผึ้งที่เราพบอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ ผึ้งหลวง ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง เป็นผึ้งที่มีถิ่นกำเนินอยู่ในเอเซีย และผึ้งพั้นธุ์เป็นผึ้งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแถบยุโรป อเมริกา

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)