สาระน่ารู้

9 พฤศจิกายน 2561

162

6 เรื่องน่ารู้ของชะมดและอีเห็น

1. สัตว์กลุ่มชะมดและอีเห็นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแร็คคูน (Raccoon) ออกหากินเวลากลางคืนเหมือนกัน

2. "นักปลูกป่า (Seed dispersal)" มูลอีเห็นเต็มไปด้วยเมล็ดไม้ที่พร้อมจะงอกเป็นต้นกล้าใหม่นอกจากนี้พวกมันยังช่วยควบคุมจำนวนประชากรของสัตว์เล็กๆ ที่เป็นอาหารเช่น หนู กบ กิ้งก่า ฯลฯ

3."กาแฟขี้ชะมด"จริงๆ แล้วเป็นกาแฟขี้อีเห็น เป็นผลิตผลจากอีเห็นที่กินกาแฟสุกแล้วถ่ายออกมาโดยเมล็ดกาแฟไม่ถูกย่อยต้นกำเนิดกาแฟขี้อีเห็น มีผลิตกันที่เกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า “Kopi luwak” "สื่อรักด้วยกลิ่น" 

4.สัตว์กลุ่มนี้มีต่อมกลิ่นที่บริเวณใกล้กับรูทวารมันใช้ "กลิ่น"ในการประกาศอาณาเขตและการสื่อสารกันระหว่างเพศผู้และเพศเมียหากชะมดสาวตัวไหนร่างกายเป็นสัดพร้อมผสมพันธุ์ "กลิ่น" จะชักนำชะมดหนุ่มมาหา

5. "อีเห็นขี้เมา (Toddy cat)" คืออีเห็นข้างลาย ชื่อนี้ได้มาเพราะมันมักขึ้นไปขโมยน้ำตาลสดจากกระบอกที่ชาวบ้านเอาไปรองน้ำตาลจากงวงตาลซึ่งน้ำตาลสดสามารถนำไปหมักทำเป็นน้ำตาลเมาได้

6. "ไขชะมด" ได้จากชะมดเช็ด (Small Indian civet) เช็ดไขจากต่อมกลิ่นกับแท่งไม้ที่ปักไว้ในกรงเลี้ยงผู้เลี้ยงจะเก็บไขนี้มาขาย ซึ่งไขชะมดเป็นส่วนประกอบของยาแผนโบราณ และน้ำหอม


อ้างอิงเนื้อหาโดย : อุเทน ภุมรินทร์ (จดหมายข่าววนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์