สาระน่ารู้

31 ตุลาคม 2561

160

ความสำคัญของช้างต่อมนุษย์

ในอดีตมนุษย์มีการเลี้ยงช้างไว้เพื่อใช้ทำงาน เช่น ขนสิ่งของ ลากซุง จนกระทั่งในการทำศึกสงคราม แต่ปัจจุบัน ช้างมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในด้านการท่องเที่ยว


+ การแสดงโชว์ของช้าง

+ กิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ


ขี้ช้างใช่ว่าไม่สำคัญ


+ ก๊าซชีวภาพ

นำมูลช้างมาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์ ในสภาวะไร้ออกซิเจนโดยแบคทีเรียหลายชนิด เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสม แบคทีเรียจะเจริญเติบโตและย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน จนในที่สุดเปลี่ยนสภาพเป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหาร และเดินเครื่องยนต์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า


+ กระดาษจากขี้ช้าง

นำขี้ช้างมาทำเป็นกระดาษ เพราะระบบย่อยอาหารของช้างไม่สามารถย่อยอาหารได้หมด จะเหลือกากใยประมาณ 40% ที่จะถูกขับถ่ายออกมา ในขี้ช้างมีเนื้อเยื่อใยเหนียวนุ่มเหมาะแก่การเอามาทำเป็นกระดาษ


+ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ขี้ช้างสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)