สื่อมัลติมีเดีย

สาระน่ารู้

สื่อมัลติมีเดีย
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524214045_7884_M.png
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างไร...

ออกอากาศวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในรายการสังคมเกษตร เวลา 14.05-14.88 น. ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะนายสุวีร์ งานดี ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานด้าน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522919240_4953_M.png
"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความความหลากหลายทางชีวภาพ"

ในบทละครมีการนำเสนอหลายตอน ที่สะท้อนให้เห็นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การทำแป้งร่ำด้วยชะมดเช็ด การปั่นนุ่นยัดไส้หมอน การใช้สมุนไพรเป็นยา การย้อมสีผ้าโดยใช้เปลือกไม้ ซึ่งความรู้เหล่านี้ส...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522730839_3650_M.png
พูดคุยเรื่อง "ไผ่" กับ คุณถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ของ BEDO...

ก่อนมาเป็นยุทธศาสตร์ไผ่ BEDO ได้ส่งเสริมเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เราได้เล็งเห็นว่า "ไผ่" นั้นมีประโยชน์มากมาย จึงได้รวบรวมบุคลากรต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็น และได้รับความร่วมมืออย่างดี จ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522396389_5414_M.png
สัมภาษณ์ ดร.ธนิต ชังถาวร ในโครงการ “ประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2561”...

บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ของโครงการประกวดในกลุ่มเยาวชน สนใจ ใส่ใจ เรียนรู้ การใช้ทรัพยากรชีวภาพในบ้านเราอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ปลุกจิตสำนึก รวมพลังเยาวชน มาร่วมส่งผลงานกันนะคะ Facebook : https://www....

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522312005_1815_M.png
BioGang ได้จัดโครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561...

BioGang ได้จัดโครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาที่โดดเด่นในท้องถิ่น ภ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_03/1522308220_5005_M.png
รายการเปิดบ้านการเกษตร สัมภาษณ์ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล บอกเล่าเรื่องราว ชุมชน "บ้านวังส้มซ่า"...

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ BEDO เล่าเรื่องราว ของ บ้านวังส้มซ่า ชุมชนดั้งเดิมที่มีอายุไม่น้อยกว่า 100 ปี จากต้นส้มต้นเดียว จนเป็นที่รู้จักกันดีในตอนนี้ ชุมชนเข้มแข...

อ่านต่อ