สื่อมัลติมีเดีย

สาระน่ารู้

สื่อมัลติมีเดีย
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1536813905_5450_M.png
“BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย”...

วันที่ 10 ก.ย. 2561  ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงาน “BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1536046443_3716_M.jpg
ขอเชิญร่วมงาน "BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)"

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมงานระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯBEDO ชวน ช้อ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1535701459_1895_M.png
กิจกรรม BioGang Challenge 2018 : Boot camp

ผู้ให้ข้อมูล คุณมาลินี เดชดำรงกุลค์ เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในรายการสัมคมเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก....

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524560382_9698_M.png
การสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน โดย ดร.ดวงพร มรกตกาล

ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.05-14.55 น. ในรายการสัมคมเกษตร ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะ- แนวคิดเรื่องการสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนเกิดจากอะไร มีวิธีการดำเนินการอย่าง...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524479378_2147_M.png
เจาะลึก "ป่าครอบครัว" กับ นายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในรายการสังคมเกษตร เวลา 14.05-14.88 น. ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะนายศุภสิทธิ์ จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด บอกเล่าเรื่องราว "ป่าครอบครั...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524214045_7884_M.png
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างไร...

ออกอากาศวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในรายการสังคมเกษตร เวลา 14.05-14.88 น. ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะนายสุวีร์ งานดี ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินงานด้าน...

อ่านต่อ