สื่อมัลติมีเดีย

สาระน่ารู้

สื่อมัลติมีเดีย
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1546082208_5997_M.png
รายการ "The Best...Forever" ตอน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รายการ "The Best...Forever" ตอน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม+ข่าววิ่งสมาคม วปอ.ฯออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค.61 ทางช่อง 5 เวลา 21.45 - 22.15 น. ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1536813905_5450_M.png
“BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ อนาคตเศรษฐกิจไทย”...

วันที่ 10 ก.ย. 2561  ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นประธานเปิดงาน “BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)” ภายใต้แน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1536046443_3716_M.jpg
ขอเชิญร่วมงาน "BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)"

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมงานระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯBEDO ชวน ช้อ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1535701459_1895_M.png
กิจกรรม BioGang Challenge 2018 : Boot camp

ผู้ให้ข้อมูล คุณมาลินี เดชดำรงกุลค์ เจ้าหน้าที่จัดการองค์ความรู้ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในรายการสัมคมเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก....

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1524560382_9698_M.png
การสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน โดย ดร.ดวงพร มรกตกาล

ออกอากาศเมื่อ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.05-14.55 น. ในรายการสัมคมเกษตร ดำเนินรายการโดย นางธัญวรรณ ศรีวาจนะ- แนวคิดเรื่องการสร้างความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนเกิดจากอะไร มีวิธีการดำเนินการอย่าง...

อ่านต่อ