สื่อมัลติมีเดีย

สาระน่ารู้

สื่อมัลติมีเดีย
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_06/1560930361_7324_M.jpg
ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ (3 ตอน่)

ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ 3 ตอน1. ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง2. ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน3. ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาสภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงานคณะกรรมการ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_05/1558683150_5535_M.jpg
อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1532580228_3587_M.png
"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

โครงการ "คนไทยไม่โกง" โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุนหรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_02/1549596935_2485_M.png
ทุกความหลากหลาย ทุกรอยยิ้ม สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เราเห็น เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัส นี่แหละคือ "ความภูมิใจของเรา ชาว BEDO"...

ความภาคภูมิใจของ สพภ.คือการได้เห็นชุมชนท้องถิ่นสามารถนำสิ่งมีชีวิตนานาพรรณ รอบตัว ที่รวมเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ มาพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับความรู้สมัยใหม่ สร้...

อ่านต่อ