ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

ในหลวงรัชกาลที่ 9
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756160_5818_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : …ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…...

…ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก…บางเรื่องมันน่าท้อถอย…แต่ว่าฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเดิมพันของเรานั้นคือบ้านคือเมือง…คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ+++++++++++++++++++++++++พระบาทสมเด็จพร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756093_4195_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การที่คนสมัยใหม่…

การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริงแล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์…แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว…สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมีด้วยเหตุว่า…คนรุ่นเก่า...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508756021_1139_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : คนเราถ้าพอใจในความต้องการ…ก็มีความโลภน้อย…...

คนเราถ้าพอใจในความต้องการ…ก็มีความโลภน้อย…เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก…คนเราก็อยู่เป็นสุข…++++++++++++...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755979_1954_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : พอเพียงนี้ อาจจะมีมาก…อาจจะมีของหรูหราก็ได้...

พอเพียงนี้  อาจจะมีมาก…อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น…ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง++++++++++++++++++++++++++++-พระราชดำรัส พระบา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755914_7668_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสามัคคีปรองดอง…

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755837_8043_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์…...

ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์แต่หน้าที่ของข้าพเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์เป็นสิ่งยากที่จะระบุข้าพเจ้าเพียงแค่ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย++++++++++++++++++++++-พระราชดำรัส พระบาทสม...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755792_6091_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : การปิดทองหลังพระนั้น…...

การปิดทองหลังพระนั้น… เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย…พระจะเป็นพระที่งา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508755715_7261_M.png
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่า…...

…ที่เราต้องเดินเร็ว ต้องไปเร็ว เพราะว่าความทุกข์ยากของประชาชน…ไม่เคยรอใคร…-พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-...

อ่านต่อ