โครงการของ BEDO

โครงการของ BEDO

โครงการของ BEDO
backend/upload/content/2017_11/1511327511_7640.png
โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับประเทศ...

ชมเว็บไซต์ของโครงการ (www.Thaibiodiversity.org) คลิกที่นี่ทำไมต้องเป็น ThaiBioDiversityปัจจุบันงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจัดเป็นวาระสำคัญของชาติ การรวบรวม ศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอเกี่ย...

อ่านต่อ