บทความ

สาระน่ารู้

บทความ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_08/1629388286_1686_M.jpg
โครงการสำรวจความหลากหลาย และภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อุดมไปด้วยพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ โดยนำพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มาใช้ในวงการแพทย์แผนไทย ผลิตเป็นยารักษาโรค แปรรูปเป็นอาหารเสริมช่วยในการบำรุงสุขภาพ หรือ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_07/1626860506_7516_M.jpg
“สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” สมุนไพรไทยช่วยวิกฤต Covid-19 ได้อย่างไร?

“สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” สมุนไพรไทยช่วยวิกฤต Covid-19 ได้อย่างไร? ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_07/1626672226_2892_M.jpg
Covid-19 กับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่...

          ร่วมปีมาแล้วที่เราเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันนี้ BEDO จะมาแชร์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคของ Covid-19 ในรูปแบบ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_06/1624230552_9741_M.jpg
PPA : PRIVATELY PROTECTED AREAS ชุมชนไม้มีค่าป่าครอบครัว

            โครงการไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1621000226_1192_M.jpg
"PES"

            การตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES : PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES ผู้ได้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เป็นแนวคิดในการใช้ม...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1620603214_5158_M.jpg
สพภ. เล็งเห็นความสำคัญด้าน “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน...

            สพภ. มีอีกภารกิจที่เพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มรายได้ โดยใช้ “ท่องเที่ยวชีวภาพ” เคลื่อนเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน โดยวันนี้ สพภ. ขอนำเส...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1619807747_6347_M.jpg
การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ

          ปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งถูกทำลายด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่าอัตราการสูญเสียจากธรรมชาติมีสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น (ทั้งเชิงการใช้ทรัพยา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1619458923_9593_M.jpg
GCH : CROSS COMMUNITY HAPPINESS ความสุขชุมชนมวลรวม

               อีกหนึ่งด้านที่ สพภ. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุขทางสังคม (Social Well-Being) โดยใช้ตัวชี้วัด (Gross Community Happiness, GCH) ความสุข...

อ่านต่อ