บทความ

สาระน่ารู้

บทความ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1621000226_1192_M.jpg
"PES"

            การตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES : PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES ผู้ได้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เป็นแนวคิดในการใช้ม...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1620603214_5158_M.jpg
สพภ. เล็งเห็นความสำคัญด้าน “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน...

            สพภ. มีอีกภารกิจที่เพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มรายได้ โดยใช้ “ท่องเที่ยวชีวภาพ” เคลื่อนเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน โดยวันนี้ สพภ. ขอนำเส...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_05/1619807747_6347_M.jpg
การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ

          ปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งถูกทำลายด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่าอัตราการสูญเสียจากธรรมชาติมีสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น (ทั้งเชิงการใช้ทรัพยา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1619458923_9593_M.jpg
GCH : CROSS COMMUNITY HAPPINESS ความสุขชุมชนมวลรวม

               อีกหนึ่งด้านที่ สพภ. มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุขทางสังคม (Social Well-Being) โดยใช้ตัวชี้วัด (Gross Community Happiness, GCH) ความสุข...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1618606923_4186_M.jpg
ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) คืออะไร

          ความหมายของไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรากับระบบรากของพืชชั้นสูง ไมคอร์ไรซาสามารถเจริญอยู่ร่วมกับรากพืชในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกัน โดยต่างฝ่ายต่างได...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_03/1616835727_6869_M.jpg
เหตุผลที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (SMBEs) ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

          ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพควรคำนึงถึง (Business & Biodiversity EZ) ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินกิจกรรมก...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_03/1614944691_7796_M.png
“BEDO Concept” แปลว่าอะไร ?

            ตามหลักการ “BEDO Concept” ที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือสพภ. ได้สร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมศักยภาพชุมชน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_02/1614195662_4474_M.jpg
“BIOGANG” คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ความหลากหลายทางชีวภาพ

        จากบทความก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงภารกิจต่างๆ ของ สพภ. ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและด้านอื่นๆ นั้น ในวันนี้ สพภ. มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ก้า...

อ่านต่อ