กิจกรรมโครงการ Business & Biodiversity Check

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ Business & Biodiversity Check
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1539676333_6915_M.jpg
โครงการศึกษาเรื่องการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting: NCA)

หลักการและเหตุผลปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งถูกทำลายด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่าอัตราการสูญเสียจากธรรมชาติมีสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น (ทั้งเชิงการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมเกินกำล...

อ่านต่อ