บทความ

สาระน่ารู้

บทความ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1542097116_9750_M.png
“กวางแวมไพร์”

กวางแวมไพร์ หรือ กวางชะมด เป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากกลิ่น เช่นเดียวกับตัวชะมด โดยชะมดเชียง (Musk) ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่งซึ่งได้จากกวางชะมดตัวผู้ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอมและทำยา กวา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1541751600_6122_M.png
6 เรื่องน่ารู้ของชะมดและอีเห็น

1. สัตว์กลุ่มชะมดและอีเห็นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแร็คคูน (Raccoon) ออกหากินเวลากลางคืนเหมือนกัน2. "นักปลูกป่า (Seed dispersal)" มูลอีเห็นเต็มไปด้วยเมล็ดไม้ที่พร้อมจะงอกเป็นต้นกล้าใหม่นอกจากนี้พวกมันยั...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_11/1541055382_1788_M.png
สาระกล้วย...กล้วย

เส้นทางกล้วย จากทั่วโลก+พื้นที่ปลูกกล้วยมีมากถึง 33.7 ล้านไร่+ประเทศอินเดียมีพื้นที่ปลูกกล้วยมากที่สุดในโลกกว่า 5 ล้านไร่ (แต่มิใช่ประเทศที่ส่งออกกล้วยมากที่สุด)+แชมป์การส่งออกกล้วย คือ ประเทศเอกวาดอร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_10/1540970402_2634_M.png
ความสำคัญของช้างต่อมนุษย์

ในอดีตมนุษย์มีการเลี้ยงช้างไว้เพื่อใช้ทำงาน เช่น ขนสิ่งของ ลากซุง จนกระทั่งในการทำศึกสงคราม แต่ปัจจุบัน ช้างมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในด้านการท่องเที่ยว+ การแสดงโชว์ของช้าง+ กิจกรรมท่องเที่ยว...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537865744_7118_M.png
"Biodiversity-Based Economy for Future : เศรษฐกิจชีวภาพ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มกิจการการต่างประเทศ ได้จัดทำข้อมูลและผลงานสำคัญของ สพภ. "Biodiversity-Based Economy for Future : เศรษฐกิจชีวภาพ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรู...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537345198_8324_M.png
ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย (Elephas maximus) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้รับการระบุว่าอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)+ ลักษณะ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537260727_5971_M.png
การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน 6 กลุ่ม

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน 6 กลุ่ม ได้แก่1. กลุ่มกบลักษณะทรงใบ - เป็นแบบรูปไข่ขอบขนานปลายใบเป็นแบบแหลมโค้ง ฐานใบเป็นแบบกลมมนรูปร่างหนาม -  มีลักษณะโค้งงอลักษณะทรงผล - กระจายอยู่ใน 3 ลักษณะ คือ กล...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1536827579_1161_M.png
อยากเลี้ยงงู...ต้องรู้อะไรบ้าง

ปัจจุบันคนไทยสนใจสัตว์เลี้ยงแปลกๆ (Exotic Pet) มากขึ้น โดยเฉพาะ "งูหลาม" หรือ Burmese Python ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่มีพิษ และค่อนข้างเชื่อง แต่การศึกษาข้อมูลก่อนเลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญมาก...

อ่านต่อ