Infographic

สาระน่ารู้

Infographic
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_07/1594794084_2476_M.jpg
แมลง...ศัตรูธรรมชาติ

โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีวิวัฒนาการยาวนานกว่า 400 ล้านปี: แมลงจำนวนมากบนโลกใบนี้มีแมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์เพียงร้อยละ 0.1 หรือประมาณ 8,000 ชนิด ได...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_06/1593344147_7919_M.jpg
ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย

แมลง (Insect) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ: เนื่องจากมีความหลากหลายชนิด มากกว่า 50% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก แมลงเป็นสัตว์ที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_06/1592893017_2536_M.jpg
ป่าครอบครัว…สืบสานปฏิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการป่าครอบครัวเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชนได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1590476192_7386_M.png
พืชสีเหลือง ในความคิดของใครหลายๆ คน

คงหนีไม่พ้น “ฟักทอง” พืชที่อุดมด้วยสารอาหาร ให้พลังงานแคลอรี่ต่ำ เป็นแหล่งของใยอาหาร หรือไฟเบอร์ที่ดี สามารถช่วยลดความอยากอาหารได้ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก มักจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก อยู่ในจานอาหา...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1590476208_2428_M.png
วันเต่าโลก (23 พฤษภาคม)

ปัจจุบันเต่ากำลังอยู่ในสภาวะถูกคุกคามอย่างหนักและมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ แม้เต่าจะเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน แต่กลับมีความสามารถในการแพร่ขยายพันธุ์ต่ำ: นอกจากนี้การถูกไล่ล่าแล้ว การถูกนำมาเป็นอาหารและเครื่องปร...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1589364810_8314_M.jpg
อากาศร้อนกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต

ทำไมอากาศช่วงนี้จึงร้อน ?: ในช่วงนี้โลกโคจรโดยเอียงส่วนที่เป็นประเทศไทยหันไปใกล้ดวงอาทิตย์ โลกเอียงประมาณ 23 ถึง 23.5 องศา และโคจรเป็นวงรี โดยมีส่วนที่ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ประเทศในแถบซี...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1589365530_8483_M.jpg
"ป่าชายเลน เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว"

10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ: ป่าชายเลน เป็นเสมือน "บ้าน" ของพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชนานาชนิด ที่ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเจริญเติบโต+เป็นเสมือน "ครัว" ซึ่งได้ธาตุอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตพืชและสัตว์จ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_05/1588780210_6297_M.jpg
สมเสร็จ หรือ ผสมเสร็จ (Tapir)

:: สมเสร็จเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายสัตว์หลายชนิดผสมกัน ทั้งรูปร่างเหมือนแรด มีจมูกเป็นงวงยาวเหมือนช้างสามารถยืดหดม้วนและหมุนได้รอบทิศทาง ใช้ในการ...

อ่านต่อ