กิจกรรมโครงการ Community BioBank

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

กิจกรรมโครงการ Community BioBank
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1571212045_8737_M.png
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ประจำปีงบประมาณ 2563...

ระยะเวลายื่น : วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562รายละเอียด PDF แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ DOC คู่มือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำผึ้ง E-mail : namphung@bedo.or.th หรือ โทร. 02 141 2651...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_06/1529650321_3817_M.png
แนวทางการสนับสนุนโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนและแบบฟอร์ม...

เอกสารสำหรับเผยแพร่นี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ1. รายละเอียดโครงการ2. แบบฟอร์มข้อเสนอเพื่อรับการสนับสนุน...

อ่านต่อ