ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1568193483_5408_M.jpg
วช.ร่วมหลายหน่วยงาน เผยผลวิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา หลังต่อสู้การแก้ปัญหา ยาวนานกว่า 12 ปี...

          วันที่  11 กันยายน 2562 ณ ห้องวิภาวดี C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด (Fresh Fruit...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1568187516_1333_M.jpg
Line BOT ด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ซึ่งในทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนใหญ่ยากที่จะยืนยันว่าทรัพยากรชีวภาพเป็นทรัพย์สินของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1568183706_8492_M.jpg
วช.ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยฯ ดังนี้1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ    1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแท...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1568101530_2407_M.jpg
เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ

เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สร้างพลังเครือข่ายโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” เมื่อวันที่ 7 ก...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1568100836_2907_M.jpg
BEDO เปิดตัว “Line BOT นวัตกรรมใหม่ฯ

BEDO เปิดตัว “Line BOT นวัตกรรมใหม่ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดงานเปิดตัว “...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1567758414_3072_M.jpg
BEDO เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่และพนักงานของ BEDO หรือ สพภ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยองค์กรต่อต...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1567757855_4409_M.jpg
BEDO เข้าร่วมรับฟัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบาย

BEDO เข้าร่วมรับฟัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ ชู 4 ด้านเร่งด่วน แก้ภัยแล้ง ลดปริมาณขยะ รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ว...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_09/1567757296_8361_M.jpg
เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ณ จ.สกลนคร

เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ณ จ.สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กา...

อ่านต่อ