ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600746098_9330_M.jpg
BEDO จัดงานประชุม “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง”...

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง” โดยมีนางสาวณ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600745561_6860_M.jpg
BEDO เข้าร่วมการฝึกอบรม"การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม"

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักของสำนักงาน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600671569_8269_M.jpg
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่...

"เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพภ. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารจาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ข้อมู...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600310239_1349_M.jpg
สพภ. จัดการประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์...

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600141393_4990_M.jpg
BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครปฐม"

BEDO เข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครปฐม” ในหัวข้อ การจัดการน้ำเสียชุมชน โดยชุมชน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600139413_9688_M.jpg
BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน...

BEDO เข้าร่วมการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600054957_7948_M.jpg
BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

BEDO เข้าร่วมเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_09/1600054374_8607_M.jpg
BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.กาญจนบุรี”

BEDO เข้าร่วมประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน เมื่อวันนี้ 13 ก.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็...

อ่านต่อ