ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1547522858_4247_M.jpg
BEDO ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำโดยกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้แ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1547190429_5431_M.jpg
BEDO เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่ ทส. และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายคว...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1547179520_3483_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562” โดยมีนายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผอ.สพภ. พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผอ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1546918830_6370_M.jpg
BEDO เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 และกล่าวอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พน...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1546918520_8826_M.jpg
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2561...

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิ...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1545845406_1130_M.jpg
BEDO เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะทำงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพสธ. - ทอ. (RSPG – RTAF Seed Gene Bank) และศึกษาดูงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชฯ...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมประชุมหารือแน...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1545816640_5256_M.jpg
BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรปราการ...

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาดร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรก...

อ่านต่อ
http://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_12/1545754158_8623_M.jpg
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง/ชันโรง Community Biobank และ Biogang...

เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมและกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง/ชันโรง Community Bio...

อ่านต่อ