ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_03/1585041836_9735_M.jpg
"เที่ยวอุทยานฯ ไทยไปกับ QR Code"

เราสามารถท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone โดยใช้ QR Code ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย ที่ตั้งและการติดต่อ อัตราค่าบริการ การนำทางไปอุทยานแห่งชาติ โดย Google Map ส...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_03/1583992874_4881_M.jpg
"วราวุธ" เดินสายมอบนโยบาย BEDO

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_03/1583814127_7650_M.jpg
BEDO ฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" โดยมี รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_03/1583219604_2826_M.jpg
กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง”...

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง อ.แม่อาย และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_02/1581931236_3902_M.jpg
BEDO เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_02/1581928142_9221_M.jpg
BEDO เข้าร่วม พิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5...

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (101,010 ต้นนนทบุรี) ให้แก่ ส่วนราชการ รัฐ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_02/1581927084_3635_M.jpg
BEDO เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุมติดตาม เสนอแนะ เเละเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2020_02/1580893792_7443_M.jpg
BEDO เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย"...

สำหรับผู้สนใจทุกคน สามารถส่งคลิปวีดีโอได้ที่ : https://www.facebook.com/WFD2019Contest/ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

อ่านต่อ