ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_11/1573463676_6583_M.jpg
BEDO เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลท้องถิ่นภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี...

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_11/1573463527_1968_M.jpg
BEDO ร่วมกับ ทส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเทศบาลอู่ทอง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมรงณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" Every Day Say No to...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1572332140_1635_M.jpg
BEDO เข้าร่วม แถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานแถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน(ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562) พร้อมเปิดตัวกิจกรรม Everyday...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1572332555_4976_M.jpg
BEDO เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการจัดทำผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1572332366_1139_M.jpg
BEDO เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

BEDO เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี จุดเทียนเพื่อน้อ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1571211738_2027_M.png
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ระบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายการต่อไปนี้1. ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodive...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1571212766_2453_M.jpg
BEDO เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายจตุพร บุรุษัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_10/1571197826_3116_M.png
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ประจำปีงบประมาณ 2563...

ระยะเวลายื่น : วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562รายละเอียด PDF แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ DOC คู่มือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำผึ้ง E-mail : namphung@bedo.or.th หรือ โทร. 02 141 2651...

อ่านต่อ