ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_09/1632195457_7561_M.jpeg
BEDO จัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่ อวดศักยภาพทรัพยากรชีวภาพชุมชน กู้วิกฤติเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน...

         เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_09/1631695560_1923_M.jpg
BEDO ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ “We’re part of the solution #ForNature” “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา #เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด”...

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ “We’re part of the solution #ForNature” “...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_06/1624261192_5140_M.jpg
BEDO ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหาร ทส. ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” โดยส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆ จากกระ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1619196092_9143_M.jpg
BEDO เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” พื้นที่ สุพรรณบุรี นครปฐม...

         วันที่ 23 เมษายน​ 2564 นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​​ (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาแ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1618604995_2995_M.png
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางรับฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

หากท่านพบเห็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าวได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้๑....

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1617955799_6265_M.jpg
BEDO ร่วมกับ ทส. สรงน้ำพระตามประเพณีไทย "วันสงกรานต์ วิถีใหม่"

          วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2021_04/1617594393_6307_M.jpg
BEDO เข้าร่วมประชุม "จัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี" หวังขับเคลื่อนงานให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง...

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการจัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

อ่านต่อ