BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ภาษาไทย เป็นเครื่องมือ......

อ่านต่อ
02.

เห็ดเผาะ...แตกเป๊าะในปาก

อ่านต่อ
03.

การสร้างการรับรู้ BEDO's Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept (5 ตอน)

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO ร่วมกับ ทส. จัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562
BEDO ร่วมกับ ทส. จัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2562 โดยการถ่ายภาพภายในบูธ โพตส์ลง Facebook#กระทรวงทรัพย์ฯรับโชคงานกาชาดปี 25...

อ่านต่อ
สพภ. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
สพภ. เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ นำคณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลท้องถิ่นภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี
BEDO เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลท้องถิ่นภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี...

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแ...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมกับ ทส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเทศบาลอู่ทอง
BEDO ร่วมกับ ทส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเทศบาลอู่ทอง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมรงณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" Every Day Say No to...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วม แถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน
BEDO เข้าร่วม แถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานแถลงผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน(ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562) พร้อมเปิดตัวกิจกรรม Everyday...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการจัดทำผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน
BEDO เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าการจัดทำผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำผลงานสำคัญรอบ 3 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
BEDO เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

BEDO เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี จุดเทียนเพื่อน้อ...

อ่านต่อ
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ระบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายการต่อไปนี้1. ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodive...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
BEDO เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายจตุพร บุรุษัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ