BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

อ่านต่อ
02.

“เท้ายายม่อม" คำนี้ๆ เราอาจคุ้นชินกับชื่อแป้งชนิดหนึ่ง

อ่านต่อ
03.

Viral รวบรวมความสำเร็จโครงการ SLBT

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมนักอนุกรมวิธานน้อย
BEDO เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมนักอนุกรมวิธานน้อย

วันที่ 18 มกราคม 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมเปิดงานกิจกรรม ค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย ตอนนักปักษีวิทยา รุ่นที่ 1 ณ ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ....

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
BEDO เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"...

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบท...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด”
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด”...

ไผ่จืด Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack เป็นพืชในวงศ์หญ้าที่มีขนาดเล็ก มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร และมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย เช่น แก้ปวดหัว แก้ปวดหลัง แก้ปวดประจําเดือน แก้โรคความดันโลหิตสูง แก้ลด...

อ่านต่อ
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

เนื่องจากเหตุบำรุงระบบไฟฟ้าพื้นที่ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ร...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมรับฟัง รมว.ทส. มอบนโยบาย เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
BEDO ร่วมรับฟัง รมว.ทส. มอบนโยบาย เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปล...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุม Thailand - Japan environmental solution Week
BEDO เข้าร่วมประชุม Thailand - Japan environmental solution Week

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประช...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
BEDO ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
BEDO เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ...

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส.
BEDO เข้าร่วมงานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส....

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ