BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตน...

อ่านต่อ
02.

กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์

อ่านต่อ
03.

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
สพภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ชีวภาพชุมชน (Community Bio Asset Workshop) เรื่อง ความลับทางการค้าของชุมชน (Community Trade Secret)” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครราชสีมา
สพภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ชีวภาพชุมชน (Community Bio Asset Workshop) เรื่อง ความลับทางการค้าของชุมชน (Community Trade Secret)” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครราชสีมา...

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ชีวภาพชุมชน (Community Bio Asset Workshop) เรื่อง ความลับทางการค้าของชุมชน (Co...

อ่านต่อ
สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม...

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มอบผู้แทน สพภ. จำนวน 16 คน ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน เน...

อ่านต่อ
สพภ. จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่
สพภ. จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่

BEDO จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดกิจกรรม CEO Meet Local จังหวัดแพร่ เพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าถึงและ...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
BEDO ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563...

        วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี​ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุ...

อ่านต่อ
BEDO จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
BEDO จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

        วันที่ 11 ส.ค. 63 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรฐกิจจากฐา...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
BEDO เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

วันที่ 11 ส.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉล...

อ่านต่อ
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

เนื่องจากทีมงานได้มีการปรับปรุง Firewall จึงต้องปิดระบบภายในทั้งหมดและเว็บไซต์ ตั้งแต่วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 น. ทั้งนี้ระบบให้บริการของ สพ...

อ่านต่อ
คณะกรรมการ สพภ. (BEDO) ลงพื้นที่บ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ชมการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา
คณะกรรมการ สพภ. (BEDO) ลงพื้นที่บ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง ชมการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา...

        เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ สพภ. คณะผู้บริหาร และคณะสื่อมวลชน โดยการนำของ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ. นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อ...

อ่านต่อ
BEDO จัด CEO Meet Local จ.แพร่ ให้กำลังใจขยายแนวคิด การดำเนินงานของชุมชนเด่น
BEDO จัด CEO Meet Local จ.แพร่ ให้กำลังใจขยายแนวคิด การดำเนินงานของชุมชนเด่น

        เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กิจกรรม CEO Meet local จ.แพร่ ได้ลงพื้นที่ โดยการนำของ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ.นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนว...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ