BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "จงทำงานอย่าหยุดยั้ง......

อ่านต่อ
02.

'5สมุนไพร' สู้อากาศโคม่า ต้านพิษฤทธิ์ฝุ่นจิ๋วPM2.5

อ่านต่อ
03.

Viral รวบรวมความสำเร็จโครงการ SLBT

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ
BEDO เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วม พิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5
BEDO เข้าร่วม พิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5...

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (101,010 ต้นนนทบุรี) ให้แก่ ส่วนราชการ รัฐ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
BEDO เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุมติดตาม เสนอแนะ เเละเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส...

อ่านต่อ
BEDO เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย"
BEDO เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย"...

สำหรับผู้สนใจทุกคน สามารถส่งคลิปวีดีโอได้ที่ : https://www.facebook.com/WFD2019Contest/ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"...

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช...

อ่านต่อ
BEDO เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมนักอนุกรมวิธานน้อย
BEDO เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมนักอนุกรมวิธานน้อย

วันที่ 18 มกราคม 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมเปิดงานกิจกรรม ค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย ตอนนักปักษีวิทยา รุ่นที่ 1 ณ ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ....

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
BEDO เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"...

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบท...

อ่านต่อ
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด”
BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด”...

ไผ่จืด Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack เป็นพืชในวงศ์หญ้าที่มีขนาดเล็ก มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร และมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย เช่น แก้ปวดหัว แก้ปวดหลัง แก้ปวดประจําเดือน แก้โรคความดันโลหิตสูง แก้ลด...

อ่านต่อ
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

เนื่องจากเหตุบำรุงระบบไฟฟ้าพื้นที่ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ร...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ