BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ภาษาไทย เป็นเครื่องมือ......

อ่านต่อ
02.

เห็ดเผาะ...แตกเป๊าะในปาก

อ่านต่อ
03.

การสร้างการรับรู้ BEDO's Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept (5 ตอน)

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว
แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ระบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายการต่อไปนี้1. ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodive...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
BEDO เข้าร่วมประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายจตุพร บุรุษัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256...

อ่านต่อ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ประจำปีงบประมาณ 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ประจำปีงบประมาณ 2563...

ระยะเวลายื่น : วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562รายละเอียด PDF แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ DOC คู่มือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณน้ำผึ้ง E-mail : namphung@bedo.or.th หรือ โทร. 02 141 2651...

อ่านต่อ
BEDOร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศฯ
BEDOร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศฯ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บริเวณหน้ากระทรวงฯ
BEDO เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บริเวณหน้ากระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 262 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

อ่านต่อ
BEDO ขอเชิญชวนร่วมใช้เว็บไซต์มาตรฐานข้อมูล และเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์
BEDO ขอเชิญชวนร่วมใช้เว็บไซต์มาตรฐานข้อมูล และเว็บไซต์ข้อมูลเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์...

กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูล ตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TH e-GIF และมาตรฐานสากล สำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบอ้างอิงรายการข้อมูลในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อม...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมงาน “Grand Opening” องค์กรแห่งความสุข
BEDO เข้าร่วมงาน “Grand Opening” องค์กรแห่งความสุข

BEDO เข้าร่วมงาน ทส. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน องค์กรแห่งความสุข “Grand Opening” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธ...

อ่านต่อ
วช.ร่วมหลายหน่วยงาน เผยผลวิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา หลังต่อสู้การแก้ปัญหา ยาวนานกว่า 12 ปี
วช.ร่วมหลายหน่วยงาน เผยผลวิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา หลังต่อสู้การแก้ปัญหา ยาวนานกว่า 12 ปี...

          วันที่  11 กันยายน 2562 ณ ห้องวิภาวดี C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด (Fresh Fruit...

อ่านต่อ
Line BOT ด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
Line BOT ด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ซึ่งในทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนใหญ่ยากที่จะยืนยันว่าทรัพยากรชีวภาพเป็นทรัพย์สินของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ