BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสุจริตและความมุ่งมั่น......

อ่านต่อ
02.

พืชสีเหลือง ในความคิดของใครหลายๆ คน

อ่านต่อ
03.

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO และ TGO หารือ ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต
BEDO และ TGO หารือ ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ให้การต้อนรับ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำ...

อ่านต่อ
BEDO ขอแนะนำแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"
BEDO ขอแนะนำแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิท...

อ่านต่อ
ทส. เตรียมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ
ทส. เตรียมถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับ...

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Mooc เชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรง (Meliponiculture)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thai Mooc เชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรง (Meliponiculture)...

สมัครเรียนคอร์สออนไลน์โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 - 14 มิถุนายน 2563เมื่อเรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่านที่ผ่าน 70%ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฟรี! ไม่มี...

อ่านต่อ
รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้
รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้

รมว.ทส. นำทีมปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อ...

อ่านต่อ
กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19
กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด -19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนวัดไผ่ตันและชุมชนใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลาประม...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล
BEDO เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล...

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล พร้อมด้...

อ่านต่อ
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ COVID 19
กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ COVID 19...

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ...

อ่านต่อ
ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19

          แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอ...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ