BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ......

อ่านต่อ
02.

อาหารชะลอความแก่

อ่านต่อ
03.

ชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” (ไทย/อังกฤษ)...

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO ร่วมกับ ทส. สรงน้ำพระตามประเพณีไทย "วันสงกรานต์ วิถีใหม่"
BEDO ร่วมกับ ทส. สรงน้ำพระตามประเพณีไทย "วันสงกรานต์ วิถีใหม่"

          วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุม "จัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี" หวังขับเคลื่อนงานให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
BEDO เข้าร่วมประชุม "จัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี" หวังขับเคลื่อนงานให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง...

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการจัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
BEDO เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

                 วันที่ 2 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมน...

อ่านต่อ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

หากท่านพบเห็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าว ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้1. แจ้งเรื่...

อ่านต่อ
BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้
BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้จัดกิจกรรม “คืนดอกเอื้องปิ๊กป่า หลบPM2.5 จิบชาเอื้องคำ แอ่วธรรมชา...

อ่านต่อ
BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แนวคิดด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ สพภ. (BEDO - ABS Concept) ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ แนวคิดด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ สพภ. (BEDO - ABS Concept) ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (พท.) ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ในหัวข้อ แนวคิดด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรช...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. สัญจร เน้นทำงานเชิงรุก เพื่อความผาสุขของประชาชน
BEDO เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ทส. สัญจร เน้นทำงานเชิงรุก เพื่อความผาสุขของประชาชน...

          วันที่ 20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
BEDO เข้าร่วมจัดนิทรรศการ "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"...

          วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับการบริหาร...

อ่านต่อ
BEDO จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ "ความลับทางการค้าของชุมชน"
BEDO จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ทางปัญญา ภายใต้หัวข้อ "ความลับทางการค้าของชุมชน"...

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสุวีร์ งานดี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การหาชน) หรือ สพภ. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรั...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
Infographic

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ