BEDO หน้าหลัก

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของสพภ.

เพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความซื่อสัตย์

อ่านต่อ
02.

ช้ำใจ ช้ำใน รักษาได้ด้วย "บัวบก"

อ่านต่อ
03.

“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ BEDO”

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” พื้นที่ สุพรรณบุรี นครปฐม
BEDO เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” พื้นที่ สุพรรณบุรี นครปฐม...

         วันที่ 23 เมษายน​ 2564 นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​​ (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาแ...

อ่านต่อ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางรับฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ และช่องทางรับฟังคำแนะนำหรือความคิดเห็น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

หากท่านพบเห็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าวได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้๑....

อ่านต่อ
BEDO ร่วมกับ ทส. สรงน้ำพระตามประเพณีไทย "วันสงกรานต์ วิถีใหม่"
BEDO ร่วมกับ ทส. สรงน้ำพระตามประเพณีไทย "วันสงกรานต์ วิถีใหม่"

          วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุม "จัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี" หวังขับเคลื่อนงานให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
BEDO เข้าร่วมประชุม "จัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี" หวังขับเคลื่อนงานให้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง...

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้จัดให้มีการจัดทำแผนแม่บท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
BEDO เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

                 วันที่ 2 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมน...

อ่านต่อ
BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้
BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้จัดกิจกรรม “คืนดอกเอื้องปิ๊กป่า หลบPM2.5 จิบชาเอื้องคำ แอ่วธรรมชา...

อ่านต่อ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

หากท่านพบเห็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าว ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้1. แจ้งเรื่...

อ่านต่อ
BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้
BEDO จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. โดยกลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ได้จัดกิจกรรม “คืนดอกเอื้องปิ๊กป่า หลบPM2.5 จิบชาเอื้องคำ แอ่วธรรมชา...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
Infographic

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ