BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "...สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก...

อ่านต่อ
02.

แยกขยะให้ถูกประเภท

อ่านต่อ
03.

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพกับทิศทางเศรษฐกิจชีวภาพ (3 ตอน)

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ Green Garden พื้นที่ในเมือง
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ Green Garden พื้นที่ในเมือง...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ Green Garden พื้นที่ในเมือง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาระ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วม “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี
BEDO เข้าร่วม “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 17 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพร...

อ่านต่อ
สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา
สพภ. ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา...

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สพภ. และพนักงานจ้างเหม่บริการฯ จำนวน 15 คน รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเ...

อ่านต่อ
ทส.​ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปี​ 2563​ ณ​ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร​ จังหวัดสุพรรณบุรี​
ทส.​ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน​ ประจำปี​ 2563​ ณ​ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร​ จังหวัดสุพรรณบุรี​...

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
BEDO เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563...

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล​ และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 4/2563 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานเข้มข้น​ รวดเร็ว​ มีประสิทธิภาพ
BEDO เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 4/2563 ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานเข้มข้น​ รวดเร็ว​ มีประสิทธิภาพ...

เมื่อวันที่ 7​ ตุลาคม 2563 ​นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (รมว.ทส.)​ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 4/ 2563​ แล...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 18 ปี
BEDO เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 18 ปี...

วันที่ 2 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรมว.ทส. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลข...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563
BEDO เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563...

วันที่ 1 ต.ค. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนประจำปี 2563 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช...

อ่านต่อ
BEDO จัดงานประชุม “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง”
BEDO จัดงานประชุม “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง”...

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง “ต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting)...สิ่งสำคัญที่ธุรกิจโรงแรมควรคำนึงถึง” โดยมีนางสาวณ...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ