BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ......

อ่านต่อ
02.

"ฟ้าทะลายโจร"

อ่านต่อ
03.

Viral รวบรวมความสำเร็จโครงการ SLBT

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
"เที่ยวอุทยานฯ ไทยไปกับ QR Code"
"เที่ยวอุทยานฯ ไทยไปกับ QR Code"

เราสามารถท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง บนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone โดยใช้ QR Code ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย ที่ตั้งและการติดต่อ อัตราค่าบริการ การนำทางไปอุทยานแห่งชาติ โดย Google Map ส...

อ่านต่อ
"วราวุธ" เดินสายมอบนโยบาย BEDO
"วราวุธ" เดินสายมอบนโยบาย BEDO

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน...

อ่านต่อ
BEDO ฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว"
BEDO ฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" โดยมี รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์...

อ่านต่อ
กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง”
กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง”...

กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การเพาะเลี้ยงชันโรง” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง อ.แม่อาย และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ
BEDO เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วม พิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5
BEDO เข้าร่วม พิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5...

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบกล้าไม้ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (101,010 ต้นนนทบุรี) ให้แก่ ส่วนราชการ รัฐ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
BEDO เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุมติดตาม เสนอแนะ เเละเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส...

อ่านต่อ
BEDO เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย"
BEDO เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย"...

สำหรับผู้สนใจทุกคน สามารถส่งคลิปวีดีโอได้ที่ : https://www.facebook.com/WFD2019Contest/ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563...

อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"...

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ