สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ...คุณธรรมข้อหนึ่ง...

อ่านต่อ
02.

เรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเล

อ่านต่อ
03.

รายการ "The Best...Forever" ตอน พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
BEDO ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
BEDO ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นำโดยกลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้แ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
BEDO เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่ ทส. และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรักคลายคว...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562”
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เข้าร่วมกิจกรรมออมบุญ “ต้อนรับปีใหม่ 2562” โดยมีนายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผอ.สพภ. พร้อมด้วย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผอ...

อ่านต่อ
การประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019
การประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019

BEDO ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่E-mail : [email protected]

อ่านต่อ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"

BEDO ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็ก ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เริ่มเวลา 08.00-16.00 น. พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงดนตรีสด พบปะศิลปินที่ชื่นชอบ การแ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
BEDO เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 และกล่าวอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พน...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2561
BEDO เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2561...

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิ...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะทำงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพสธ. - ทอ. (RSPG – RTAF Seed Gene Bank) และศึกษาดูงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชฯ
BEDO เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะทำงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพสธ. - ทอ. (RSPG – RTAF Seed Gene Bank) และศึกษาดูงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชฯ...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมประชุมหารือแน...

อ่านต่อ
BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรปราการ
BEDO จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรปราการ...

วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาดร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาประเมินผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรก...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ