BEDO หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีระบบและยั่งยืน

อ่านต่อ
01.

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ภาษาไทย เป็นเครื่องมือ......

อ่านต่อ
02.

เห็ดเผาะ...แตกเป๊าะในปาก

อ่านต่อ
03.

การสร้างการรับรู้ BEDO's Branding ภายใต้แนวคิด BEDO Concept (5 ตอน)

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
วช.ร่วมหลายหน่วยงาน เผยผลวิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา หลังต่อสู้การแก้ปัญหา ยาวนานกว่า 12 ปี
วช.ร่วมหลายหน่วยงาน เผยผลวิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา หลังต่อสู้การแก้ปัญหา ยาวนานกว่า 12 ปี...

          วันที่  11 กันยายน 2562 ณ ห้องวิภาวดี C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นำเข้าผลไม้สด (Fresh Fruit...

อ่านต่อ
Line BOT ด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
Line BOT ด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ซึ่งในทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนใหญ่ยากที่จะยืนยันว่าทรัพยากรชีวภาพเป็นทรัพย์สินของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)...

อ่านต่อ
วช.ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
วช.ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยฯ ดังนี้1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ    1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแท...

อ่านต่อ
เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ
เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ

เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สร้างพลังเครือข่ายโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” เมื่อวันที่ 7 ก...

อ่านต่อ
BEDO เปิดตัว “Line BOT นวัตกรรมใหม่ฯ
BEDO เปิดตัว “Line BOT นวัตกรรมใหม่ฯ

BEDO เปิดตัว “Line BOT นวัตกรรมใหม่ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดงานเปิดตัว “...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”
BEDO เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ตัวแทนเจ้าหน้าที่และพนักงานของ BEDO หรือ สพภ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยองค์กรต่อต...

อ่านต่อ
BEDO เข้าร่วมรับฟัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบาย
BEDO เข้าร่วมรับฟัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบาย

BEDO เข้าร่วมรับฟัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ข้อ ชู 4 ด้านเร่งด่วน แก้ภัยแล้ง ลดปริมาณขยะ รักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ว...

อ่านต่อ
เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ณ จ.สกลนคร
เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ณ จ.สกลนคร

เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show ณ จ.สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กา...

อ่านต่อ
งานประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน
งานประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 BEDO จัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน  ณ โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที...

อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง
ดูทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน/ประกาศอื่นๆ
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/ประจำปี
ดูทั้งหมด
บทความ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมและสนันสนุนการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรุกิจชีวภาพด้วยการใช้สหวิทยาการที่เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ