ขอเชิญร่วมประชุม “Biodiversity and Bioeconomy Database Platform : Open and Connected”

ข่าวและกิจกรรม

18 กันยายน 2561

1327

ขอเชิญร่วมประชุม “Biodiversity and Bioeconomy Database Platform : Open and Connected”

ระยะเวลากิจกรรม : 24 กันยายน 2561 - 24 กันยายน 2561

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้มีการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เกิดการรับรู้ และเข้าใจการใช้งานของระบบฐานข้อมูล Thai Biodiversity 


จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมหัวข้อ “Biodiversity and Bioeconomy Database Platform : Open and Connected” ณ ห้องแคทลียา 2  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น.    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02-141-7845

ลงทะเบียนฟรีที่นี่


หมายเหตุ : ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี !!! จำนวน 120 ท่านเท่านั้น

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)