ประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives”

ข่าวและกิจกรรม

3 สิงหาคม 2561

3154

ประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives”

ระยะเวลากิจกรรม : 12 กันยายน 2561 - 14 กันยายน 2561

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives” ขึ้นในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจในการเก็บรักษาทรัพยากรพันธุกรรมระดับท้องถิ่นผ่านกลไกการจัดตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน พร้อมกันนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมดังกล่าว
ลงทะเบียน


Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization), BEDO, will hold the Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives” from September 12th to 15th, 2018 at Centra Government Complex Hotel Chaeng Watthana, Bangkok. Conference Sessions will cover Country Policy and Community BioBank model.

Register Here

คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

กำหนดการ

Program and Abstract


Presentation
Dato Marzalina Mansor Dr.Dia Panitnard Shannon Dr.Gavin Broad
Dr.Ian Kitching Dr.Kanlayanee Dr.Katherine Hardwick
Dr.Santi Dr.Siwaret Dr.Stephen Elliott
Dr.Tiziana Ulian Mr.Elpidio Peria Mr.Kinley Tshering
Ms.Jacqueline Mackenzie-Dodds Ms.Lilibeth Cabebe  


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)