ขอเรียนเชิญ วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการทรัพยากรชีวภาพ เข้าร่วมหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ "Entrepreneur"

ข่าวและกิจกรรม

14 กรกฎาคม 2561

521

ขอเรียนเชิญ วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการทรัพยากรชีวภาพ เข้าร่วมหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ "Entrepreneur"

ระยะเวลากิจกรรม : 3 สิงหาคม 2561 - 4 กรกฎาคม 2561

โดยทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเซีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม และ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์