เห็ดไมคอร์ไรซา คืออะไร?

ข่าวและกิจกรรม

5 กรกฎาคม 2564

185

เห็ดไมคอร์ไรซา คืออะไร?

ระยะเวลากิจกรรม : 8 กรกฎาคม 2564 - 8 กรกฎาคม 2564

BEDO ไขข้อข้องใจและเชิญชวนผู้สนใจหาคำตอบไปพร้อมกัน กับการ [LIVE] เสวนา ในหัวข้อ "เห็ดไมคอร์ไรซา เห็ดป่า สู่การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน"

- วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00 - 11.30 น. 
- เปิดจอรอดู [LIVE] กันที่ https://www.facebook.com/BedoThailand