สพภ. ขอเรียนเขิญเข้าร่วมงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ปี 63 สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity

ข่าวและกิจกรรม

24 สิงหาคม 2563

268

สพภ. ขอเรียนเขิญเข้าร่วมงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ปี 63 สีสันจากความหลากหลาย Colors of Biodiversity

ระยะเวลากิจกรรม : 31 สิงหาคม 2563 - 3 กันยายน 2563

วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 1 กันยายน เวลา 10.00 น.


มาช่วยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการจากความหลากทางชีวภาพ ของพี่นัองชุมชน BEDO ต่อไป


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ