เชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมงาน“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านได้ประโยชน์"

ข่าวและกิจกรรม

4 ธันวาคม 2562

541

เชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมงาน“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านได้ประโยชน์"

ระยะเวลากิจกรรม : 29 พฤศจิกายน 2562 - 5 ธันวาคม 2562

คลิกเพื่อชม VDO


เชิญชวนประชาชนเยี่ยมชมงาน“ทรัพยากรไทย ชาวบ้านได้ประโยชน์" วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 62 ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา (ในบูธนิทรรศการ BEDO และทำกิจกรรม Workshop)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ และค้นหาของดีในแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ตรงกับ concept “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านได้ประโยชน์"

*ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการสามารถร่วมกิจกรรมในบูธ OR69**

กิจกรรม Workshop
-ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น.-11.30 น. และ 13.00 น.- 15.00 น. (การอบรบเพาะเลี้ยงผีเสื้อ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ที่2 จ.ขอนแก่น
-ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น.-11.30 น. และ 13.00 น.- 15.00 น. (สาธิตการย้อมผ้าจากสีย้อมไม้ธรรมชาติ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ)

นิทรรศการ
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-5 ธ.ค. 62 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. และ 15.00น. - 19.00 น. โดยมี เจ้าหน้าที่ สพภ. ให้ความรู้แก้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ และเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก

ณ มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา