ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร" (Beyond Disruptive Technology)

ข่าวและกิจกรรม

26 สิงหาคม 2562

816

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร" (Beyond Disruptive Technology)

ระยะเวลากิจกรรม : 8 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562

เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 2208