สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”

ข่าวและกิจกรรม

28 มิถุนายน 2562

734

สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”

ระยะเวลากิจกรรม : 5 กรกฎาคม 2562 - 6 กรกฎาคม 2562

สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”