การประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019

ข่าวและกิจกรรม

11 มกราคม 2562

3531

การประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019

ระยะเวลากิจกรรม : 22 พฤษภาคม 2562 - 24 พฤษภาคม 2562

BEDO ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail : info@ibd2019.org 

โทรศัพท์ : 0 2564 6700 ต่อ 3379-3328 

Website : www.ibd2019.org

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)