กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_04/1522839335_4115_M.png
"ตามรอยออเจ้า เล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ"

BEDO มีกรอบแนวทางการขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ด้วยการสร้างความรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้นนั้น สพภ.ได้พิจารณาว่า ขณะนี้ ประชาชนมีกระแสความนิยมชมละครโทรทัศน์...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_02/1518426951_9271_M.jpg
ขอเชิญร่วมงาน "BEDOสัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร"

BEDO ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญพี่น้องหมู่เฮา  ร่วมชมนิทรรศการ BEDOสัญจร 2018 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายใต้แนวคิดว่า “มูนมังอีสาน ฐานทุนทรัพยากร ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_01/1516263177_6825_M.png
BEDO เชิญชวนชาวล้านนาร่วมงาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ)

     สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) ภายใต...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508777429_8974_M.jpg
BEDO ร่วมจัดกิจกรรมการแปรรูปวัตถุดิบจากป่าครอบครัวเป็นอาหาร จ.อุทัยธานี

BEDO ร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้การแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบป่าครอบครัว (การใช้หัวบุกไทยทำอาหารญี่ปุ่น) และหารือแนวทางความร่วมมือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กับ INCH –Japan (...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2017_10/1508776339_7835_M.jpg
ศึกษาดูงานกิจกรรมป่าครอบครัวของคณะกรรมการบริหาร สพภ. ณ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี...

การศึกษาดูงานกิจกรรมป่าครอบครัวของคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ เครือข่ายป่าครอบครัว ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานีBEDO จัดกิจกรรมการศึกษาดูงา...

อ่านต่อ