กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537244335_1725_M.png
ขอเชิญร่วมประชุม “Biodiversity and Bioeconomy Database Platform : Open and Connected”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้มีการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการเชื่อมโ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537406574_5498_M.png
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมภาคประชาชน...

BEDO ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมภาคประชาชน ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall1...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1536047682_6923_M.png
"BEDO สัญจร 4 ภาค 2018 (ภาคกลาง)"

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมงานระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯBEDO ชวน ช้อป ชิ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_08/1534402203_9235_M.png
ประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBank: Thailand Initiatives”...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Thailand Biodiversity BioBank Conference and Workshop: “2018 International Forum on Community BioBan...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1532490108_1748_M.png
BEDO ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Regional Dialogue on Biodiversity Based Economy Development: Payment for Ecosystem Serv...

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพโดยหลักการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (Regional Dialogue on Biodiversity...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1531502353_1896_M.png
ขอเรียนเชิญ วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการทรัพยากรชีวภาพ เข้าร่วมหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ "Entrepreneur"...

โดยทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเซีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม และ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_07/1530779069_5181_M.jpg
เชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ.หรือ ETDA ภายใต้ชื่อ "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance"...

เชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สพธอ.หรือ ETDA ภายใต้ชื่อ "Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance" โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศู...

อ่านต่อ