กิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_08/1566801776_2582_M.jpg
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร" (Beyond Disruptive Technology)...

เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทิศทางภาคการเกษตรของโลก รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงผลสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและค...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_08/1565928064_2171_M.png
BEDO เชิญร่วมงาน "Thailand Space Week 2019"

ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามข่าวสาร และลงทะเบียนได้ที่ http://tsw.gistda.or.th/...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_07/1563094798_2349_M.jpeg
ร้านฟ้าใสแกลอรี่ by BEDO ชวนร่วมกิจกรรมสัญจร Road Show ใน 4 ภาคภูมินิเวศน์

ช้อปผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพครบทั้ง 4 ภาคได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจะจัดในจังหวัดบุรีรัมย์ พังงา จันทบุรี เชียงใหม่ และบริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ศู...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_06/1561711738_5194_M.jpg
สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”...

สพภ. จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างทีมและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร”...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1547189149_1919_M.png
การประชุม International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019

BEDO ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ซึ่งงานประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่E-mail : info@ibd2...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2019_01/1546937263_5838_M.png
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม"

BEDO ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็ก ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เริ่มเวลา 08.00-16.00 น. พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงดนตรีสด พบปะศิลปินที่ชื่นชอบ การแ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537244335_1725_M.png
ขอเชิญร่วมประชุม “Biodiversity and Bioeconomy Database Platform : Open and Connected”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้มีการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการเชื่อมโ...

อ่านต่อ
https://www.bedo.or.th/bedo/backend/upload/content/2018_09/1537406574_5498_M.png
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมภาคประชาชน...

BEDO ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 58 ชนิด สู่ความพร้อมภาคประชาชน ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall1...

อ่านต่อ