ประกาศต่างๆ

14 มิถุนายน 2561

121

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารการเดินทางและจัดกิจกรรมภายในงาน THE 2NDTHAI FAIR 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 81/2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารการเดินทางและจัดกิจกรรมภายในงาน THE 2NDTHAI FAIR 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 81/2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561)