ประกาศต่างๆ

17 พฤษภาคม 2561

133

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Biodiversity Digital Library ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพรูปแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 76/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคา พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Biodiversity Digital Library ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพรูปแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่ 76/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคา พ.ศ. 2561)