ประกาศต่างๆ

16 พฤษภาคม 2561

88

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrpreneur โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการยกระดับวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrpreneur โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)