ประกาศต่างๆ

9 พฤษภาคม 2561

123

ราคากลาง : การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์และเชื้อพันธุกรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561

ราคากลาง : การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์และเชื้อพันธุกรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561