ราคากลาง : จ้างจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนผู้ร่วมโครงการฯ และของที่ระลึกเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน

ประกาศต่างๆ

15 กันยายน 2564

10

ราคากลาง : จ้างจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนผู้ร่วมโครงการฯ และของที่ระลึกเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน

ราคากลาง : จ้างจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนผู้ร่วมโครงการฯ และของที่ระลึกเพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน