จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการพิธีมอบเกียรติบัตรและจัดทำสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

14 กันยายน 2564

17

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการพิธีมอบเกียรติบัตรและจัดทำสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินการพิธีมอบเกียรติบัตรและจัดทำสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยวิธีคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564)