จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการขยายเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์และเพิ่มศักยภาพการปลูกไม้มีค่าเพื่อหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

14 กันยายน 2564

18

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการขยายเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์และเพิ่มศักยภาพการปลูกไม้มีค่าเพื่อหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการขยายเครือข่ายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์และเพิ่มศักยภาพการปลูกไม้มีค่าเพื่อหลักประกันที่มั่นคงให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ร่วมโครงการพื้นที่ภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564)