จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำชุดใบเกียรติบัตร แฟ้ม เอกสารประกอบรูปแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564)

ประกาศต่างๆ

10 กันยายน 2564

23

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำชุดใบเกียรติบัตร แฟ้ม เอกสารประกอบรูปแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564)

จัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำชุดใบเกียรติบัตร แฟ้ม เอกสารประกอบรูปแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564)